Enter your keyword

Likvidace společnosti

Nabízíme Vám rychlé převzetí nežádoucí společnosti a zajistíme pro Vás:

 • Změnu statutárního orgánu.
 • Změnu společníka.
 • Možnost změny sídla.
 • Možnost změny názvu společnosti.
 • Převzetí Vašeho obchodního podílu v nežádoucí společnosti.
 • Převzetí stávajícího účetnictví, majetku a závazků společnosti.
 • Další případné služby po dohodě.
 • Vyhotovení kompletní právní dokumentace potřebné k zápisu změn v obchodním rejstříku vč. jejich podání na obchodní soud.

Cena za převzetí společnosti se vypočítává dle problematiky konkrétní společnosti.

Kontaktujte nás

Po vyplnění formuláře Vás budem obratem kontaktovat


Likvidace společnosti
Jsme připraveni zprostředkovat odkup či převzetí společnosti. Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.
O naši společnosti

Jsme česká společnost a specializujeme se na pomoc právnickým subjektům, kteří se  dostaly do platební neschopnosti díky nespolehlivosti jiné firmy nebo vlastním přičiněním a již nejsou schopní splácet své závazky a jejich společnost je pro ně tak problémová a hrozí ji předlužení.
Zprostředkujeme převzetí Vaší předlužené, ztrátové, problémové či jinak nepohodlné firmy, společnosti se závazky včetně úvěrů, leasingů, movitého i nemovitého majetku , odkup celých obchodních podílů a zajistíme změnu statutárních orgánů, popř. změnu názvu společnosti čí změnu sídla. Veškeré postupy jsou v souladu s platnou legislativou České republiky. Okamžitě se tak zbavíte starostí s Vaší už již nežadoucí společností.

Jsme připraveni odkoupit společnost  jen v případě, že má konkrétní hodnotu, tzn, že její aktiva převyšují pasiva.

Pokud se jedná o společnost, která naplňuje znaky úpadku, nebo hrozícího úpadku, jsme ochotni zprostředkovat převzetí takové společnosti a provést likvidaci společnosti profesionálně.

Postup likvidace společnosti

Postup převzetí společnosti:

 • První kontakt a nezávazná schůzka
  Preferujeme osobní schůzku, kde se v klidu u kávy seznámíme s problémem Vaši společnosti
 • Návrh konkrétního řešení
  Dle domluvy připravíme postup převzetí společnosti. Zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci, připravíme potřebné podklady a veškeré dokumenty potřebné k převzetí společnosti.
 • Termín převzetí společnosti
  Ověření podpisů, schůzka u advokáta, notáře či na czechpointu.
 • Úhrada částky za převzetí
  Po uhrazení domluvené částky budou předány veškeré dokumenty o převzetí vaší společnosti. Od této chvíle bereme na sebe veškerou odpovědnost za vaši již bývalou společnost.